Khẳng định vai trò của lực lượng biên phòng trong công tác dân vận

Nguyễn Chiến