Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

TS Đàm Quang Hưng - Trần Hồng Vân - Chu Thị Hiệp

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tỉnh Bắc Giang khắc phục “điểm nghẽn”, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững

DƯƠNG VĂN THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

TS. Đàm Quang Hưng - Trần Hồng Vân - Chu Thị Hiệp

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang - Học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới - nhìn từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang

TS DƯƠNG VĂN THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang