Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và phương hướng trọng tâm thời gian tới

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Đắk Lắk: Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

TS Lê Trung Kiên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ động đối phó với thách thức, nắm bắt thời cơ trong phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

Hồ Bá Tú

Học viện Kỹ thuật quân sự

Tỉnh Ninh Thuận chăm lo phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp Chí Cộng sản