Những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận qua nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

NGUYỄN ĐỨC THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Tỉnh Ninh Bình khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với tiềm năng, lợi thế

PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân đoàn 3 hiện nay

NGUYỄN VĂN LANH

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3

Bước chuyển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương sau nửa nhiệm kỳ đại hội

TS NGUYỄN HOÀNG THAO

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương