Giải pháp hàng đầu để ngăn chặn, đẩy lùi "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chính là xây dựng sự kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xã hội chủ nghĩa trong mỗi cán bộ, đảng viên_Nguồn: qdnd.vn

Phòng chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta

Phạm Văn Huấn, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Tấn Tuân

Báo Quân đội nhân dân

Khi bàn về vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lê-nin có luận điểm rất chí lý: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 86 năm qua cho thấy, chiến thắng những kẻ thù đã hiện nguyên hình là khó, nhưng vượt qua những trở lực từ trong nội tại còn khó hơn nhiều.

Chuyện như đùa ở Hải Dương

HÀ VY, LÊ VY

Báo Nhân dân

Củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù

Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Mai Hoa

Báo Nghệ An

Làm gì để đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

HẢI ĐƯỜNG

Báo Năng lượng mới

Nâng tầm năng lực lãnh đạo của Đảng - nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh

Lan Hương, Thùy Linh

Báo Quảng Ninh