Hai mươi năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ: Hướng đến tầm nhìn và khát vọng phát triển mới

NGUYỄN VĂN HIẾU

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Hoàn thiện hệ thống chính sách để vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững

TS BÙI NGỌC HIỀN

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Cần Thơ hướng đến đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS TRẦN VIỆT TRƯỜNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Lương Nguyễn Duy Thông - PGS, TS Phước Minh Hiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Giảm nghèo bền vững theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS Nguyễn Việt Thanh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long