Quản lý rủi ro an toàn công nghệ thông tin ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng ở nước ta hiện nay

PHẠM MINH QUỐC

Trường Đại học Thương mại

Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

PGS, TS Vũ Văn Phúc - TS Hồ Kim Hương

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Hà Nội tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

MINH CHÂU

Hà Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính thực chất, hiệu quả

Nguyễn Thị Lan Phương

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Dấu ấn chuyển đổi số ở Hà Giang

Nguyễn Thị Lan Phương

Học viện Báo chí và Tuyên truyền