Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo xây dựng chính quyền đô thị: Những kết quả bước đầu, vấn đề đặt ra và phương hướng trọng tâm thời gian tới

TS NGUYỄN VĂN QUẢNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay - Thực tiễn thành phố Đà Nẵng

TẤT TRƯỜNG

Công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Đà Nẵng

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Những kết quả nổi bật và định hướng chiến lược để xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TS NGUYỄN VĂN QUẢNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng