Tái cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp: Mô hình đột phá để chuyển đổi từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”

NGUYỄN THANH SƠN

Tạp chí Cộng sản

Thành phố Hà Nội ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển nông nghiệp

Thu Phương

Cơ cấu lại nông nghiệp Hà Nội dựa trên lợi thế so sánh

Nguyễn Minh Lộc

Chính sách phát triển nông nghiệp Thái Lan và một số gợi ý tham chiếu cho Việt Nam

PGS, TS. PHạM THị THANH BÌNH

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tỉnh Quảng Ninh tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Hoài Anh