Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng trong huy động nguồn lực và khơi thức động lực mới cho thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19

Nguyễn Văn Quảng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19

Nguyễn Thị Hạnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Điều chỉnh chính sách tiền tệ thích ứng linh hoạt, kịp thời, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

TS. Lê Minh Nghĩa

Kinh nghiệm của Sơn La trong phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Vũ Thùy Linh

Một số cơ chế phục hồi và phát triển kinh tế sau tác động của đại dịch COVID-19

Trần Lệ Hường

Đại học Nội vụ