Quảng Ninh tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

TS Trần Thị Vân Anh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hà Nội quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đặng Thị Minh Hảo

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội

Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, tạo đà phát triển kinh tế vùng nông thôn

Cẩm Linh

Biến đổi văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay

Nguyễn Thị Phương

Tạp chí Cộng sản

Cơ cấu lại nông nghiệp Hà Nội dựa trên lợi thế so sánh

Nguyễn Minh Lộc