Lịch sử mở đất, dựng nghiệp, chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi biên cương và đấu tranh cách mạng - đặc trưng góp phần hình thành văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ninh

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÀ

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tổng thuật Hội thảo “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn”

Phong Như

Phát triển “vốn văn hóa Quảng Ninh” từ phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa

TS Nguyễn Thị Mai Anh

Tạp chí Cộng sản

Tạo “vốn văn hóa” bền vững cho Quảng Ninh qua hướng đích phát triển xanh với quy mô vùng

Nguyễn Huy Vinh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đông Triều (Quảng Ninh) - Bước chuyển mình dựa trên phát huy các lợi thế tài nguyên khoáng sản, tài nguyên vốn văn hóa với phát triển đồng bộ không gian

Anh Vinh