Triển vọng kinh tế thế giới năm 2023 và một số đề xuất tham chiếu đối với Việt Nam

TS LÊ TRUNG KIÊN

Học viện Ngoại giao

Kinh tế thế giới trước dịch bệnh COVID-19

Nhật Minh

Kinh tế thế giới và Việt Nam sáu tháng đầu năm 2020

PGS, TS. Bùi Nhật Quang

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam