Tỉnh Quảng Ninh phát triển logistics - ngành dịch vụ tiềm năng, tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng vùng

Gia Bảo

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhìn từ góc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics

TS  Nguyễn Thị Việt Hoa - TS Nguyễn Thị Bình

Trường Đại học Ngoại thương

Gỡ điểm nghẽn hạ tầng, phát huy thế mạnh logistics

Đăng Vũ

Dịch vụ logistics tại các tỉnh vùng cao biên giới: Nhìn từ thực tiễn Cao Bằng

Phan Đình Quyết

Trường Đại học Thương mại

Tạo đà bứt phá cho tuyến hành lang kinh tế phía Tây

Ngọc Lan