Tiếp tục phát huy sức trẻ của thanh niên Thủ đô

NCS Trần Quang Thái

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Thanh niên Việt Nam: Nguồn nhân lực thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp

NCS Trần Quang Thái

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Hà Nội: Đột phá vào những khâu mới, việc khó trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TRẦN THẾ TÀI

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quận ủy Hoàn Kiếm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI

TS KHUẤT TRỌNG NAM

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Huyện ủy Thanh Trì chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu

ĐINH VĂN CẢNH

Trường Đại học Luật Hà Nội