Chính sách công nghiệp xanh hướng tới sự phát triển bền vững ở Việt Nam

TS Hoàng Ngọc Hải

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Công nghiệp xanh đang trở thành xu hướng phát triển đem lại hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, Việt Nam cần đặc biệt quan tâm phát triển công nghiệp xanh, bảo đảm quá trình thực hiện có thể tối ưu hóa hiệu quả lợi ích từ cấp địa phương đến toàn bộ nền kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững.

Kinh tế tuần hoàn trong phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ VÂN HẠNH - TRẦN TUYÊN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững kinh tế biển

TS TẠ ĐÌNH THI

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Phát triển nông nghiệp Việt Nam: Chuyển dịch từ “lấy công làm lãi” sang kinh tế nông nghiệp

PGS, TS Nguyễn Thường Lạng

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm giải quyết “bộ ba bất khả thi” nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tác động bất lợi của kinh tế thế giới

GS, TS Trần Thọ Đạt

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân