Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử