Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS NGUYỄN VĂN BẠO

Trung tướng, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Hậu phương Liên khu Việt Bắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

TS NGUYỄN THỊ MAI - ĐINH THỊ THU PHƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Đại học Hùng Vương

Họp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024)

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ