Vận dụng quan điểm cán bộ phải “cả gan làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng phẩm chất “dám làm” của người cán bộ, đảng viên hiện nay

TS TRẦN QUỐC CƯỜNG

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Nét đặc sắc trong tư duy lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội “7 dám”

TS Đỗ Ngọc Hanh

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Tạp chí Cộng sản

Hà Phương

Lá phiếu “bắt tay”

TRUNG SƠN

“Đẽo chân” cho vừa… quy hoạch

HOÀNG PHÚ