Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác tháng 3 và quý I-2024, định hướng lớn công tác quý II-2024.

Tỉnh Đắk Nông tiếp nối truyền thống anh hùng, tinh thần “đi sau, vượt trước”, phấn đấu thành “tỉnh mạnh - dân giàu - thiên nhiên tươi đẹp - xã hội nghĩa tình”

TẤT TRƯỜNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội