Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và phương hướng trọng tâm thời gian tới

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Lễ bàn giao và tiếp nhận công trình trụ sở Cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên của Tạp chí Cộng sản

Nguyễn Tấn Toàn

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Duyên hải miền Trung trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội

PGS, TS ĐOÀN TRIỆU LONG

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung

NGUYỄN TẤN TOÀN

Tạp chí Cộng sản