Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

PGS, TS BÙI VĂN HUYỀN - PHẠM THỊ BẢO THOA

Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Chính trị Tô Hiệu

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 2)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 1)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Tỉnh Kon Tum khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế trong xây dựng kinh tế bền vững, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân

TS DƯƠNG HUY ĐỨC - LÊ THỊ HƯỜNG

Tạp chí Cộng sản - Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

NGUYỄN LONG HẢI

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương