Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại, ngoại giao - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Trung Duy

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Hà Phương

Tỉnh Thái Bình tập trung nguồn lực xây dựng lực lượng công an xã

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam