Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo “Tổ quốc bên bờ sóng”

Hà Phương

Tạp chí Cộng sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cần nhận thức và hành động đúng đắn vì đại dương xanh, hòa bình và phát triển bền vững

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Vũ Quang Quyền - Ma Đức Hân

Học viện Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Agribank góp phần vì một Việt Nam mạnh về biển

Ánh Tuyết

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới

Hoa Nguyễn