Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Quốc hội thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và chức vụ Chủ tịch nước

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV: Bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội và trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Công bố nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng

Đỗ Công Tiến

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hà Nội