Mối quan hệ chính đảng tạo dựng nền tảng chính trị cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

ThS Đỗ Thùy Dương

Ban Đối ngoại Trung ương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thống đốc tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản