Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Saigon Co.op

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Quyết tâm xây dựng, phát triển nền đối ngoại và ngoại giao hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam

Trao quyết định phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII họp phiên đầu tiên