Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Nhật Bản

Quan hệ ASEAN - Nhật Bản: Chặng đường 50 năm hợp tác

Lê Ngọc Thùy Dương

Học viện Ngoại giao

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa