Hoàn thiện mô hình ủy ban kiểm tra đảng các cấp nhằm tối ưu hóa kiểm soát quyền lực gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng

CAO VĂN THốNG

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cán bộ lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo về Kỳ họp 38