Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn dự Lễ kết nạp Đảng cho học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh đón hơn 700 nghìn lượt du khách trong quý I-2024

Phát huy truyền thống quê hương văn hiến, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đoàn kết, sáng tạo, năng động trong hội nhập và phát triển

Trần Văn Vững

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh tạo nguồn, tăng cường ''sức trẻ'' trong Đảng

Bảo đảm công tác đánh giá cán bộ thực chất, hiệu quả gắn với quá trình thực thi nhiệm vụ - kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Tạp chí Cộng sản