Huyện Đầm Dơi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lê An

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Bùi Quang Hiệp

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lai Châu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vũ Mai Lý 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách thiết thực để xây dựng nước Việt Nam “hùng cường”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”