Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo Bác

Đảng bộ quận Thanh Xuân: Học tập, noi gương Bác để xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đỗ Thị Mai Hương

Học viện Cảnh sát nhân dân

Tỉnh Nam Định: 60 năm quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo lời dạy của Bác

Phạm Đình Nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Nam Định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác

Nguyễn Văn Va

Ủy viên  Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Ðịnh

Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Vũ Văn Chỉnh