Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

Chủ tịch nước dự Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2022

Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp Phó Thủ tướng Campuchia