Chủ động đối phó với thách thức, nắm bắt thời cơ trong phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

Hồ Bá Tú

Học viện Kỹ thuật quân sự

Đảng bộ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nguyễn Thị Kim Thương

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh - Nhiệm vụ và giải pháp

TS NGÔ VĂN HÙNG

Học viện Hành chính quốc gia

Xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững, định hình tương lai đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

Tú Anh

Một số vấn đề về xây dựng văn hóa lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Văn Ngữ