Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành điện đàm

Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước

Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

LƯƠNG TAM QUANG

Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc