Kiên định và sáng tạo trong xây dựng chủ nghĩa xã hội qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS Đoàn Minh Huấn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng, tấm gương đạo đức sáng ngời

GS, TS Lê Hữu Nghĩa

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chân dung một nhà lãnh đạo giản dị

Vũ Thùy Linh

(thực hiện)

Những dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tạp chí Cộng sản

Vũ Thùy Linh

(thực hiện)