Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia

TCCS - Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12-7 đến 13-7-2024. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen; hội đàm với Thủ tướng Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

Hà Phương

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Hà Phương

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10