Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

Hà Phương

TCCS - Ngày 10-7-2024, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: PGS, TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập. Cùng tham dự còn có các đồng chí đại diện các ban đảng và cơ quan được phân công theo dõi, nắm tình hình hoạt động Tạp chí Cộng sản và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Hà Phương

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phấn đấu quý III-2024 tăng trưởng 6,5 - 7% để hoàn thành kế hoạch năm ở mức cao nhất

Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh