Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TCCS - Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình.

Trao Huân chương Sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Chính trị trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ ra mắt cuốn sách "Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia