Trao Huân chương Sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TCCS - Chiều ngày 18-7-2024, Đảng, Nhà nước đã trang trọng tổ chức Lễ trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bộ Chính trị trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ ra mắt cuốn sách "Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào