Tạp chí Cộng sản xuất bản ấn phẩm Chuyên san Hồ sơ sự kiện đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát hành đúng dịp Quốc tang

TCCS - Với quá nửa thời gian công tác (29 năm) gắn bó với Tạp chí Cộng sản, trong đó có 5 năm giữ cương vị Tổng Biên tập; sinh thời, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với Tạp chí. Để tỏ lòng thành kính và tri ân vô hạn đối với Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tạp chí Cộng sản xuất bản ấn phẩm Chuyên san Hồ sơ sự kiện đặc biệt, số ra ngày 25-7-2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trao Huân chương Sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Chính trị trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ ra mắt cuốn sách "Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng