Sự phát triển của mạng xã hội và khả năng ứng dụng các lợi thế, tiện ích của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền ở Việt Nam

PHẠM ANH TUẤN

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

TCCS - Cách đây hơn 20 năm, khi lần đầu tiên kết nối internet, Việt Nam đã đặt những “dấu chân” đầu tiên trên một miền không gian hoàn toàn mới - không gian mạng. Từ đó đến nay, Việt Nam đã đi được một hành trình dài trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giống như khai phá những “vùng đất” mới, không gian mạng được mở rộng, tạo ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở vùng Tây Nam Bộ

TS. PHAN CÔNG KHANH

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV

Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ nhà báo Việt Nam

PGS, TS. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Vận dụng phương pháp của V.I. Lê-nin trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Việt Nam

NGUYễN HữU CầN - LƯƠNG THANH DUY

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Báo chí và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

PGS, TS. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự