Thành ủy Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TS Phạm Quỳnh Trang

Học viện Chính trị Khu vực I

Hào hùng và lắng đọng cùng những giai điệu trong chương trình nghệ thuật chính luận “Sao Độc lập” năm 2023

Thùy Linh - Vân Anh

Xúc động và tự hào chương trình “Sao Độc lập - Việt Nam đất nước anh hùng”

Thùy Linh

Khánh thành cụm tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”

Thu Thanh

Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III năm 2020: Tôn vinh 20 sáng kiến vì cộng đồng

Thanh Anh