Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ huyện Cô Tô qua nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nguyễn Thanh Nga

Học viện Hành chính quốc gia

Thành ủy Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TS Phạm Quỳnh Trang

Học viện Chính trị Khu vực I

Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp

Mai Việt Bách

Tạp chí Cộng sản

Hà Nội: Đột phá vào những khâu mới, việc khó trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TRẦN THẾ TÀI

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường