Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp

Mai Việt Bách

Tạp chí Cộng sản

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ xã – nhìn từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

TS Lê Văn Hiếu - TS Nguyễn Minh Tuấn

Đại học Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Việt Hưng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Thái Nguyên

Một số bài học kinh nghiệm rút ra sau 10 năm thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát