Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng cùng nhau tiếp tục hành trình “hiến máu cứu người”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tránh hai khuynh hướng sợ trách nhiệm và tiêu cực trong mua sắm thuốc, vật tư y tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Các bộ, ngành, địa phương phối hợp xử lý những vấn đề cấp bách của ngành y tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và nhân lực y tế nghỉ việc

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật một số tập thể, cá nhân vi phạm