Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

PGS, TS Lê Thị Thanh Hà

Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam qua nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS Nguyễn Như Lôi

Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tăng cường lãnh đạo để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng tỉnh sớm giàu, mạnh, văn minh

TRẦN ĐỨC QUẬN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Lễ ra mắt cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn Trường Thụ

Tạp chí Cộng sản

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BÙI THỊ MINH HOÀI

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương