Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo xây dựng chính quyền đô thị: Những kết quả bước đầu, vấn đề đặt ra và phương hướng trọng tâm thời gian tới

TS NGUYỄN VĂN QUẢNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Mô hình chính quyền đô thị của một số quốc gia châu Âu - Những gợi mở cho việc thực hiện chính quyền đô thị tại Việt Nam

TS VÕ CÔNG KHÔI

Học viện Chính trị khu vực III

Tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội - Một số vấn đề đặt ra hiện nay

TS NGUYỄN VĂN PHONG

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, cơ chế để chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vận hành hiệu quả

TS. TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

PGS, TS. Trần Thị Diệu Oanh

Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính quốc gia