Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở thành phố Hà Nội hiện nay

TS Đỗ Thị Thu Hà

Học viện Chính trị khu vực I

“Oai”... quyền và uy quyền

Hạ Long

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống “lợi ích nhóm” trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Để giám sát, kiểm soát quyền lực khi thực hiện mô hình “bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp”

PGS, TS. Nguyễn Văn Giang

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kiểm soát, ngăn chặn “nhóm lợi ích” ở Việt Nam hiện nay

TS. NGUYỄN VĂN CHUNG

Tạp chí Cộng sản