Tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

NGUYỄN LONG HẢI

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

TS. NGUYỄN LONG HẢI

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phương Hà

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị  lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Hướng tới mục tiêu “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”

Phương Hà